Allar upplýsingar um ferðaþjónustuna á einni vefsíðu

Mælaborð ferðaþjónustunnar er ný vefsíða þar sem tölulegar upplýsingar um atvinnugreinina eru birtar með myndrænum hætti. Þetta er í fyrsta skipti sem þessar upplýsingar eru aðgengilegar á einum og sama stað.

Meðal þess sem mælaborðið sýnir er fjöldi ferðamanna, framboð gistirýmis, nýting hótelherbergja, dreifing, nýting og tekjur Airbnb gistingar, komur og dreifing skemmtiferðaskipa, fjöldi starfsmanna í atvinnugreininni, gjaldeyristekjur og fjöldi bílaleigubíla. Þessar tölur má skoða nánar eftir árum, landsvæðum, sveitarfélögum, atvinnugreinum, þjóðernum o.fl.

Upplýsingar mælaborðsins eru byggðar á gögnum frá opinberum stofnunum og rannsóknaraðilum. Tölurnar eru uppfærðar jafnharðan og nýjar berast. Í flestum tilfellum sýna gögnin þróun síðastliðins áratugar fram á daginn í dag.

Þær upplýsingar sem birtast í mælaborðinu fyrsta kastið eru aðeins hluti þess sem áformað er að sýna. Mælaborðið verður í stöðugri þróun og viðræður standa yfir við fjölmargar stofnanir um birtingu á fleiri gögnum sem varða ferðaþjónustuna. Meðal þeirra sem leggja mælaborðinu til gögn í þessari fyrstu útgáfu eru Hagstofan, Ferðamálastofa, Airdna og Samsýn.

Mælaborð ferðaþjónustunnar er unnið á vegum Stjórnstöðvar ferðamála í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækið Deloitte og er fjármagnað af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Markmiðið með mælaborði ferðaþjónustunnar er að mæta brýnni þörf fyrir aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar á einum stað um vöxt og þróun þessarar stærstu atvinnugreinar landsins. Einstaklingar, fyrirtæki, fjárfestar, sveitarfélög, ríkisvaldið og fleiri aðilar hafa lengi kallað eftir slíkum gögnum til greiningar og ákvarðanatöku í ferðaþjónustunni. Til viðbótar við þær upplýsingar sem birtast í mælaborðinu verður hægt að fá aðgengi að undirliggjandi gögnum til frekari rannsókna.

Hægt að nálgast mælaborðið á netinu á slóðinni http://stjornstodin.is/maelabord-ferdathjonustunnar svo og í gegnum hlekki hjá samstarfsaðilum og fyrirtækjum og samtökum í ferðaþjónustu. Netfang mælaborðsins er maelabord (hjá) stjornstodin.is.

Dæmi um upplýsingar í mælaborðinu

Airbnb

Hægt er að skoða verð- og tekjugreiningu fyrir útleigu í gegnum Airbnb. Hægt er að sjá fjölda herbergja og íbúða sem bjóðast gegnum Airbnb, svo og staðsetningu þeirra, á landinu öllu og í landshlutum. Hægt er að sjá meðalverð fyrir Airbnb gistirými og tekjur af þessari starfsemi. Sjá má t.d. að í júlí á þessu ári voru heildartekjur Airbnb útleigu orðnar meiri en allt árið í fyrra, eða 10,6 milljarðar króna. Meðalverð fyrir Airbnb íbúð á höfuðborgarsvæðinu var 21 þúsund krónur í júlí og 25 þúsund krónur á Suðurlandi. Tekjuhæsti leigusalinn á Suðurlandi var með 39 milljónir króna síðustu 12 mánuði og tekjuhæsti leigusalinn á höfuðborgarsvæðinu með 169 milljónir króna.

Skemmtiferðaskip

Í mælaborðinu er í fyrsta skipti birt sundurliðun eftir höfnum hversu mörg skip og farþegar koma þangað á hverju ári. Til dæmis má sjá að til Vestmannaeyja komu 17 skemmtiferðaskip á þessu ári í alls 51 skipti. Með skipunum komu 13 þúsund farþegar. Fyrir fimm árum komu tæplega 3 þúsund farþegar með skemmtiferðaskipum til Vestmannaeyja. Á þessu ári hafa komið tæplega 76 þúsund farþegar til Ísafjarðar með 45 skemmtiferðaskipum í alls 88 skipti.

Flugfarþegar

Sjá má í mælaborðinu að 2016 fór tæplega hálf milljón farþega frá Norður-Ameríku frá landinu um flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli. Tíu árum áður voru þeir 58 þúsund, sem gerir 858% aukningu á tímabilinu.