Er íslenska ríkið helsti gullgrafari ferðaþjónustunnar?

Samtök ferðaþjónustunnar lýsa yfir miklum vonbrigðum með boðaðan niðurskurð í samgönguáætlun. Það er með ólíkindum að þeim nauðsynlegu samgönguframkvæmdum sem ferðaþjónustan hefur ítrekað kallað eftir sé nú enn og aftur ýtt út af borðinu. Sem dæmi má nefna Dettifossveg. Þær framkvæmdir hafa ítrekað verið slegnar af á sama tíma og meðaltalsaukning umferðar um svæðið er umtalsvert meiri en gengur og gerist á Íslandi. Þá á dreifing og álagsstýring ferðamanna á svæðinu mikið undir að Dettifossvegur verði greiðfær allan ársins hring.

Rétt er að benda á að gangi áætlanir eftir hvað varðar gjaldeyrissköpun ferðaþjónustunnar á þessu ári má ætla að nýjar tekjur ríkisins af greininni muni nema um 20 milljörðum kr. á árinu. Þannig munu þjónustu- og skatttekjur ríkissjóðs af ferðaþjónustunni í heild sinni fara úr 70 milljörðum í 90 milljarða á þessu ári.

Íslenska þjóðin er komin með ný verðmæti í hendur sem heita ferðamenn og þeim verðmætum þarf að sinna. Ef þeir komast ekki leiða sinna, ef þeir eru ekki öryggir á vegum okkar um allt land er voðinn vís. Það sama á einnig við um okkur Íslendinga, enda eru öruggar og tryggar samgöngur undirstaða hagsældar okkar allra á sama tíma og þær eru lífæð ferðaþjónustunnar. Heimamenn jafnt sem innlendir ferðamenn og erlendir gestir okkar eiga mikið undir að samgöngukerfið standist þær sjálfsögðu kröfur sem almennt verður að gera til öryggis og skilvirkni þess.

Miðað við ætlaðan 30% niðurskurð í fjárfestingum munu útgjöld til samgangna halda áfram að vera í sögulegu lágmarki sem hlutfall af VLF eða um 0,5% sem er afar lágt og mun lægra en í nágrannalöndum okkar.

Velta má vöngum um hvort helsti gullgrafari ferðaþjónustunnar sé íslenska ríkið. Gullgrafari er sá sem ekki horfir til framtíðar, lætur stundargróða ráða för. Sá sem ekki byggir upp innviði og tryggir þannig þau gæði og þann grunn sem nauðsynlegur er til að byggja á til framtíðar, getur ekki vænst verðmætasköpunar þegar fram í sækir. Við skulum ekki gleyma því að verðmætasköpun er grunnur hagsældar og þannig velferðar allra landsmanna.


7. mars 2017
Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar

 

Ljósmynd: Vegagerðin