SAF lýsa furðu sinni á samráðsleysi og aðgerðarleysi stjórnvalda gagnvart rekstrarumhverfi bílaleiga

Allt að fjögurra milljarða álögur leggjast á bílaleigur um næstu áramót, 1. janúar 2018, þegar bílaleigubílar fara í efsta þrep vörugjalda samkvæmt boðuðum breytingum. Samtök ferðaþjónustunnar lýsa furðu sinni á samráðsleysi og aðgerðarleysi stjórnvalda í skoðun á skattbyrði bílaleiga þrátt fyrir loforð þar um og ítrekaðar fyrirspurnir.

Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, þegar boðaðar breytingar voru samþykktar haustið 2015, var skýrt kveðið á um samráð við greinina við að skoða skattbyrði bílaleiga: Í því samhengi vill meirihlutinn taka fram að hann væntir þess að skattbyrði bílaleiga verði skoðuð á heildrænan hátt við heildarendur­skoðun skattlagningar á ökutæki og eldsneyti. Í þeirri vinnu leggur meiri hlutinn áherslu á að ríkt samráð verði haft við alla hagsmunaaðila í greininni.“ Samráðið og skoðun á skattbyrði hefur ekki farið fram og því reiðarslag í formi aukinna álaga að skella á bílaleigum frá og með næstu áramótum.

Bílaleigubílar eins og leigubílar og sérútbúnar bifreiðar hafa verið skilgreind sem atvinnutæki og því greitt vörugjöld samkvæmt sér vörugjaldaflokki. Sama á við um önnur atvinnutæki sem ekki bera vörugjöld, en bílaleigubílar verða við boðaða breytingu einu atvinnutækin sem bera full vörugjöld. Gangi boðaðar breytingar eftir óbreyttar mun bílaleigum verða gert nánast ómögulegt að selja notaðar bifreiðar úr landi og var það þó erfitt fyrir.

Yfir helmingur erlendra ferðamanna ferðast með bílaleigubílum og er ferðamátinn til þess fallinn að dreifa ferðamönnum vel um landið þ.m.t. á staði sem öllu jafnan eru utan alfaraleiðar en byggja lífsviðurværi sitt á komum ferðamanna. Með auknum álögum er ljóst að afkoma greinarinnar er algjörlega farin og langt umfram það. Fjármögnun á nýjum bílum þyngist og munu bílaleigubílar því eldast með tilheyrandi áhrifum á umferðaröryggi og gæði. Erlendir ferðamenn á bílaleigubílum munu líklega minnka akstur og komum á dreifðari byggðir fækka.

Samtökin kalla eftir því að stjórnvöld hefji boðað samráð um skattbyrði bílaleigufyrirtækja í samráði við fyrirtækin með málefnaleg sjónarmið að leiðarljósi, og fresti breytingum á skattaumhverfi bílaleiga þar til niðurstaða er komin í þau mál.