Verkföll ná einungis til félagsmanna Eflingar og VR

Boðuð verkföll ná einungis til starfsmanna sem eiga aðild að þeim stéttarfélögum sem hafa boðað verkföll. Félagsdómur hefur ítrekað staðfest þá túlkun. Fullyrðing formanns Eflingar-stéttarfélags um að verkfall nái jafnframt til starfsmanna í öðrum stéttarfélögum eða jafnvel þeirra sem ekki eiga aðild að stéttarfélögum á sér enga stoð.

Það er stjórnarskrárvarinn réttur einstaklinga að standa utan félaga og eiga þeir starfsmenn sem ekki eiga aðild að Eflingu og VR að sinna sínum störfum eins og ekkert hafi í skorist.

Samtök atvinnulífsins minna á að stéttarfélögum og „verkfallsvörðum“ er óheimilt samkvæmt lögum að beita valdi við verkfallsvörslu eða hindra lögmæta starfsemi. Rísi ágreiningur um framkvæmd verkfalla heyrir hann undir Félagsdóm.

Leiðbeiningar um hverjir mega vinna á gististöðum og hópbifreiðafyrirtækjum:

Frétt SA.

Strikes only apply to union members of Efling and VR Unions

The forcasted strikes only apply to staff members that are members of the unions that are on strike. The Labor Arbituory Court has repeatedly confirmed this interpretation.

Assertions by the chairman of Efling Union indicating that the strike applies equally to other unions and even to those who aren´t members of any unions are wrong.

It´s the constitutional right of the individual to stand outside of such membership and staff that aren´t members of the unions Efling or VR should continue their work without disruption.

SA (The confederation of Icelandic Enterprises) remind unions and union pickets that it´s illegal to apply force during strike surveillance and to hinder legal operations.  Disputes regarding the implementation of strikes will  be settled by The Labor Arbituory Court.

Instructions on who is entitled to working in accommodation facilities and in bus companies: